Beden Dili Tarihi

Beden Dili Tarihi Beden Dili Tarihi hakkında yorum yapabilmek için insanlık tarihi ilgili bazı bilgileri, Beden Dili açısından yorumlamak gerekir.Tarih öncesi dönemlerde yaşayan insan atalarımız, çevresindekiler ile iletişim kurmak için, Sözlerini, gırtlağından çıkardığı bir Ses Tonu ve aynı zamanda da kullandığı Beden Dili ile ifade etmiş midir? Yine bir başka soru sormak gerekirse, Tarih öncesi insan, acaba el ve kol hareketlerini, yaşamını...

Read More

Beden Dilini Kullanmak

Beden Dilini Kullanmak Beden dilini kullanmak demek, sözcükleri içermeyen her mesaj aktarış formunundan faydalanmak demektir.Sözel olmayan iletişim araçları, gündelik yaşamlarımızda her zaman bizimle beraberdir. Görmek yoluyla,  işitmek yoluyla, dokunmak yoluyla, koklamak yoluyla ve tatmak yoluyla enformasyon alırız. Sözel Olmayan İletişim’i öğrenerek yaşamımızın her alanında bunu kullanabiliriz. İlişkilerimizde bunu kullanabiliriz. Bir...

Read More