Beden Dilinin Gücü

Beden Dilinin Gücü Dil güçlü bir alettir, “Beden Dilinin Gücü” ile birleştirildiğinde, kurulan iletişim çok daha sağlıklı ve güçlü bir yapı kazanır. Sözcükleri doğru kullandığımızda, düşüncelerimizi, duygularımızı ve arzularımızı açıklık içinde ve derin bir şekilde ifade edebiliriz. Yine de sözcükler, birbirimiz ile iletişim kuruşun tek yolu değildir. Kendi gündelik yaşamlarımızda Sözel Olmayan İletişim yöntemlerini de kullanırız ve...

Read More