Beden Dili Tarihi

Beden Dili Tarihi Beden Dili Tarihi hakkında yorum yapabilmek için insanlık tarihi ilgili bazı bilgileri, Beden Dili açısından yorumlamak gerekir.Tarih öncesi dönemlerde yaşayan insan atalarımız, çevresindekiler ile iletişim kurmak için, Sözlerini, gırtlağından çıkardığı bir Ses Tonu ve aynı zamanda da kullandığı Beden Dili ile ifade etmiş midir? Yine bir başka soru sormak gerekirse, Tarih öncesi insan, acaba el ve kol hareketlerini, yaşamını...

Read More