Beden Dilinin Gücü

Posted by on Aralık 7, 2012 in Beden Dilinin Gücü | 0 comments

Beden Dilinin Gücü

Dil güçlü bir alettir, “Beden Dilinin Gücü” ile birleştirildiğinde, kurulan iletişim çok daha sağlıklı ve güçlü bir yapı kazanır. Sözcükleri doğru kullandığımızda, düşüncelerimizi, duygularımızı ve arzularımızı açıklık içinde ve derin bir şekilde ifade edebiliriz. Yine de sözcükler, birbirimiz ile iletişim kuruşun tek yolu değildir. Kendi gündelik yaşamlarımızda Sözel Olmayan İletişim yöntemlerini de kullanırız ve karşılaştığımız birçok durumda, Beden Dili  işaretleri, enformasyonu taşımak için konuşmak kadar önemli bir rol oynar.

Beden Dili’nin Tanımı

Beden Dilinin Gücünü açıklamadan önce, “Beden Dili Nedir?” sorusunu yanıtlamak gerekir. Beden Dili; içinde dili kapsamayan her türlü iletişim formudur. Jestler, ses tonu, beden dili, bir üniforma giymek, bir odayı belirli bir tarzda dekore etmek de Sözel Olmayan İletişim işaretlerini kapsar. Niyet olarak ya da bilinç altı olarak da olsa, sözel olmayan iletişim formları çevremizdekilere bizim ile ilgili fikirler iletir. Başka bir deyişle, içimizdeki fikirleri bu yolla ifade eder. Beden Dili Eğitimi insanlara bu işaretleri daha iyi ve daha doğru algılamayı öğretmektedir.

Beden Dili ve Farklı Ülkeler

Sözel Dil ya da lisan, farklı dilleri konuşan iki kişinin birbiri ile anlaşmak isteyişinin önündeki bir engeldir. Bu tür durumlarda beden dili imdada yetişir. Yabancı ülkelere giden turistler, birkaç sözcük ve cümle ezberlerler. Bunlara jestlerini ve rol yapışlarını eklerler. İnsanların giydiği üniformalar da iletişim engellerinin aşılışını sağlar. Doktorlar, polisler, askerler ve itfaiyeciler buna örnektir.

Sözel Olmayan İletişim işaretleri, sosyal düzeni güçlendirmek için kullanılan bir yoldur. Bir grup insana bir fıkra anlattığınızda, onları izlediğinizde o grubun liderinin gülüşünün ya da gülmeyişinin diğer grup üyelerini yönlendirdiğini görebilirsiniz. Liderlik pozisyonuna sahip olan çoğu insan, ister doğuştan isterse eğitim ile kazanmış olsun bir güven ve kontrol atmosferi kurmayı öğrenmiş kişidir. Sözel Olmayan İletişim işaretlerini kullanarak, örneğin göz temasını ve ses tonunu kullanarak bunu başarır. Bu yüzden topluluğa konuşan bir kişin, ses tonunu ve bakışlarını iyi ayarlamaz ise, muhtemelen toplantı salonunda bir güven ve kontrol atmosferi kurmakta ve bunu sürdürmekte zorlanacaktır.

Aldatmak ve Beden Dili

Bir insan hakiki niyetlerini saklıyorsa, bu insanın bilinçaltının gönderdiği sözel olmayan iletişim işaretleri, bu gizli niyetleri okuyuşun bir yolu olabilir. Aldatmak konusu ile ilgilenen uzmanlar, jestleri, beden dilini ve yüz ifadelerini okumak üzere kendilerini eğitirler. Böylece bir kişinin yalan mı söylediğini, yoksa hakikati mi söylediğini anlarlar. Bir insan, kendi deneyimlerinden hareketle bu işaretleri anlamayı öğrenebilir ve kendisiyle konuşan kişilerin sözlerinin arkasında yatan hakiki anlamı okuyabilir.

soi-kitap-seti-sidebar

Nüans:

Beden Dilini doğru okumayı öğrenmek, konuşulan sözlerin anlamını açık seçik hale getirişin önemli bir yöntemi olabilir. “Sana zarar vermeyeceğim” sözü, bağırarak söylenildiğinde, gerginlik ve gerilim işaretleriyle birlikte söylenildiğinde, tatlı tatlı gülümseyerek söylenildiğinde, farklı anlamlara gelecektir. Bu yüzden mesajınızı konuştuğunuz sözlerle iletirken, onları uygun sözel olmayan iletişim işaretleri ile desteklemeyi öğrenebilirsiniz.

Öğrenmek dendiğinde “Beden Dilinin” öğrenmek üzerindeki etkisi konusunda da bir kaç söz söylemek gerekir. Az önce de bahsedildiği gibi Dil güçlü ve harika bir alettir. Sözcükleri kullanarak, en karmaşık fikirleri bile iletebilirsiniz. Her çeşit düşünceyi ve deneyimi ifade edebilirsiniz. Günümüzde modern teknolojiyi kullanarak onları görmediğimiz halde, onların seslerini işitmediğimiz halde onlarla iletişim kuruşumuz mümkündür. İletişim kurmak için ve öğrenmek için en güvenilir alet sözcüklerdir. Yine de sözcükler, iletişim kuruşun yegane yolu değildir, en etkili yolu değildir

Los Angeles şehrindeki Güney Kaliforniya Üniversitesi’ndepsikoloji profesörü olan Albert Mehrabian, 1981 yılında hazırladığı “Sessiz Mesajlar” adlı çalışmasında, sözel mesaj ile sözel olmayan mesaj arasında farklılık olduğunda, insanların sözel olmayan mesaja itibar ettiğini yazmıştır. Bu bağlamda, iletişimin % 7’si konuşulan sözler tarafından ve % 93’ü Sözel Olmayan İletişim tarafından belirlenmektedir. % 38’i ses tonu ve % 55’i beden dili tarafından belirlenmektedir. Bunun için şu örnek verilebilir: Bir insan size, “Ben sana güveniyorum” dediğinde, ses tonu ve beden dili bunun tersini söylüyor olabilir.

Vücut Dili

Mehrabian Formülü ve Beden Dili

Mehrabian’ın bulguları aynı zamanda insanların konuşurken söyledikleri şeyleri nasıl söylediği ve sözcüklerin anlamının filtrelenişi ile ilgilidir. Konuşulan sözler ile davranışlar arasında tutarsızlık olduğunda, ortada bir aldatış durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla duygular, arzular ve tutumlar belirleyici olmaktadır.

Öğrenmek ile ilgili Sistemler

Bazı insanlar sözel olmayan yoldan öğrenmeyi tercih ederler. Neuro Linguistic Programming farklı temsil sistemlerinin bulunduğundan söz eder. İnsanlar, bu farklı temsil sistemlerini (VAKOG) enformasyon öğrenirken kullanırlar. Bazı insanlar görsel yol ile, bazı insanlar işitsel yol ile, bazı insanlar ise kinestetik yol ile öğrenmeyi tercih ederler. Bu yüzden, NLP eğitmenleri görsel kişilere resimler yolu ile; işitsel kişilere düzgün hazırlanmış cümlelerin düzgün bir ses ile okunuşu yoluyla; kinestetik kişilere ise bir şeyi deneyimletmek yoluyla öğretmeyi tercih ederler. Geniş bir topluluğa hitap eden bir NLP eğitmeni, performansı sırasında, bu üç tarzı da kullanarak katılımcılar ile bir bağ kurar ve onların yeni enformasyonu alışlarını kolaylaştırır.

Kişisel Gelişim – Beden Dili E-kitap

Kişinin profesyonel ve özel yaşantısında Beden Dilini doğru kullanmasının faydaları yadsınamaz. Araştırılar sonucunda Vücut Dilini doğru kullanan insanlar, kullanamayanlara göre çok daha başarılı olmaktadır. Sözel Olmayan İşaretleri Okumak ve anlamak öğrenilebilir bir kavramdır. Bu nedenle herkes şartlarını eşitleyebilir. Vücut Dilinin ne olduğunu anlamak, karşı taraftan gelen mesajları doğru okuyabilmek için bu konuda hazırlanmış olan e-kitabı bir kılavuz olarak düşünebilirsiniz. “Beden Dilinin Gücü”‘nü tam olarak kavrayabilmek ve Kitabı indirmek için BURAYA tıklayın.

Benzer Konular:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir